Kontaktinformation

Huvudinstruktör: Roland Peltier (Rolly)

Adress: Swedenborgsgatan 7, 118 48 , Stockholm

E-post:
Webbplats: www.wkc.se
Plusgiro: 151 74 73-3

Medlemskap 1år:

  • 200 kr

Terminsavgift (höst eller vår):

  • Barn : 1900 kr
  • -25 år : 2300 kr
  • +25 år : 2700 kr

Terminsavgift (sommar):

  • -25 år : 1600 kr
  • +25 år : 1900 kr

Klippkort:

  • 10 ggr : 1200 kr